Privacy verklaring

Laatste aanpassing: 18 mei 2018

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. We hopen dat je de tijd neemt om de verklaring zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat er opties zijn voor het beheren van je gegevens en het waarborgen van je privacy (zie punt 3).

In deze Privacyverklaring leggen we uit:
1. Welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen
2. Hoe we die gegevens gebruiken
3. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen
4. Gegevens die we delen
5. Beveiliging van gegevens

We hebben getracht deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Jouw privacy is belangrijk voor Slim Living. Daarom vragen we je om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.
 
 

1. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

Gegevens die je aan ons levert
Wanneer je een formulier op onze site verstuurt of jezelf aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Slim Living of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze website en diensten
We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

Logbestandsgegevens
Wanneer je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, slaan we bepaalde gegevens automatisch op in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:
– Details over hoe je onze website of diensten gebruikt, zoals zoekopdrachten.
– IP-adres – Meer informatie hierover vind je onder “Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen”.
– Cookies waarmee je browser kan worden geïdentificeerd.

Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij en de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website of applicatie bezoekt. Dit omvat het gebruik van cookies om je browser of apparaat te identificeren. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.
 
 

2. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de dienst te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Slim Living en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan je te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website, e-mails en advertenties met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind je extra uitleg over de software die we inzetten op onze websites en applicaties, en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van jou gebruikt:

Google Analytics / Universal Analytics

– Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website en Slim Living applicatie te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:
  • Producten en services van Google
  • Benchmarking
  • Technische ondersteuning
  • Accountspecialisten
– De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.
– De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
– Onze website en applicatie maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk.
– Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

E-mail communicatie via MailChimp 

– We gebruiken MailChimp voor onze e-mail communicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
– De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor meer informatie over de privacyverklaring van MailChimp.

Sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+

– Op onze website zijn knoppen opgenomen om artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook en Twitter.
– De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, Twitter en Google zelf. Deze code plaatst meestal een cookie (zie ook onze cookieverklaring). Lees de privacyverklaring van LinkedInFacebookTwitter en Google om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.
 
 

3. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen

Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Ook kun je een algemeen verzoek tot inzage doen. Hiermee vraag je ons om inzicht te geven in alle persoonlijke informatie wij van jou hebben opgeslagen in al onze systemen, zoals ons klantrelatie-, marketing- en administratie systeem. Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om dit binnen 5 werkdagen te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

Keuzemogelijkheid: Do not track / opt-out Google Analytics

Je kunt je eventueel hier afmelden voor Google Analytics display-advertenties en / of opties hiervoor aanpassen. Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee je kunt voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
 
 

4. Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Slim Living, behalve in een van de volgende omstandigheden:

– Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Slim Living wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
– Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
– Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Slim Living als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Wanneer Slim Living betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.
 
 

5. Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan Slim Living en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

– We coderen alle services met SSL
– We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
– We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Slim Living, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Slim Living maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Veranderingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail).

Recht van verzet

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.